Claude de Jongh’s View of London Bridge, circa 1632 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_de_Jongh_-_View_of_London_Bridge_-_Google_Art_Project.jpg

Return to article.